Tiana Antica 2000

cartell_2000-Tiana-Antica

.: Divendres 16 de juny .: Dissabte 17 de juny .: Diumenge 18 de maig
TURBA MUSICI 
La música medieval a Catalunya. Els trobadors i els monestirs.
CAPELLA VIRELAI
Cançoner del Duc de Calàbria.
ORQUESTRA BARROCA
“LA CETRA” 

L’esplendor del barroc.
Lloc: Ermita de l’Alegria de Tiana Lloc: Capella G. Franciscanes Lloc: Parròquia de Sant Cebrià