Patrocinadors i col.laboradors

Tiana Antica rep el suport de diverses empreses i institucions

Volem agrair el suport a totes aquelles empreses i institucions que han apostat per Tiana Antica i han ajudat a que el Festival hagi esdevingut realitat i s’hagi mantingut viu tots aquests anys:

Patroc_colab_Tiana_Antica_2014_1