Carrer Matas, 45 08391 Tiana, Barcelona
info@visigodia.org

Dossier de Premsa

Created with Sketch.

Material per a descarregar

Nota de Premsa de l’edició 2022 <Poseu aquí>

Informació sobre el nou espai Can Reon <Polseu aquí>