Tiana Antica 2005

2005-Tiana-Antica-Cartell

.: Dissabte 21 de maig .: Diumenge 22 de maig .: Dissabte 27 de maig .: Diumenge 28 de maig
MORE HISPANO 
Passos galanos.
ANDREAS MARTIN 
El món del llaüt.
GRUPO CINCO SIGLOS 
Música de la España mudéjar.
HIPOCAMPUS
Les notes perdudes.
Lloc: Ermita de l’Alegria de Tiana Lloc: Ermita de l’Alegria de Tiana Lloc: Ermita de l’Alegria de Tiana Lloc: Ermita de l’Alegria de Tiana